top of page

VIDEOR

Välkommen

Här hittar du kunskapsmaterial som hjälper dig få en strategisk helhetsförståelse för området hållbar utveckling. Är du en ny användare kan du scroll:a ner för en guide:ad tur genom grunderna i teorin. Har du deltagit på något av våra webinar så kan du klicka in dig på repetitionsmaterialet.

VIDEOR-NYBÖRJARE
VIDEOR (Svenska & Engelska)

1. - Introduktion: Varför talar vi om hållbar utveckling och hur går man tillväga?
Karl Henrik Robèrt ger en introduktion till värdet med hållbarhet och hur man går tillväga för att driva hållbar utveckling i näringslivet och samhället som stort.

3. - Principer: Vad är då hållbar utveckling?  

Göran Broman presenterar kort hållbarhetsprinciperna som agerar ramvillkor för all hållbar utveckling och som vägleder arbetet med att bli mer hållbar i företaget, i sin bransch och alla andra tänkbara nivåer.Se hela videon här

2. - Välkommen till Antropocenen: Hur ligger det till? 

Johan Rockström beskriver det som kallas för Antropocenen, den geologiska period där människan är den enskilt största påverkansfaktorn på miljön och våra samhällen. 

4. - ABCD-processen: Hur genomför vi då strategisk hållbar utveckling och bygger in det i våra processer? En beskrivning över planeringsprocessen som kan användas på alla nivåer i en verksamhet eller i samarbeten för att hitta vägen framåt mot en mer hållbar verksamhet. Se hela videon här 

Gå djupare...

Hur kopplar dessa principer till annan känd forskning kring ekosystem & planetens välmående?

Johan Rockström, forskaren som lett forskningsarbetet kring de planetära gränserna, presenterar hans forskning och hur planetära gränserna kan förstås utifrån dessa hållbarhetsprinciper. 

Hur bör vi förstå den ekonomiska aspekten av hållbarhet?

Den ekonomiska aspekten av hållbarhet täcks inte explicit inom de hållbarhetsprinciper som definierats då den är väsenskild från de andra två aspekterna. Karl Henrik Robèrt förklarar hur denna ska tolkas.

Hur kopplar principen (7) om "Opartiskhet" till välfungerande social system?

Forskaren Bo Rothstein talar om effektiviteten i offentliga institutioner (opartiskheten i dessa) som en nödvändighet för ett välmående och effektivt samhälle samt dess kopplingar till tillit. 

Hur påverkar den sociala aspekten ekonomin?

Tillit, sociala normer om samarbete är essentiella för det ekonomiska systemets välfungerande. Nobelpristagare Joseph Stiglitz talar om värdet av tillit och dess inträde i den ekonomiska disciplinen.

Hur kopplar de andra sociala principerna till andra forskningsfält? 

Vi ser att principerna 5, 6 och 8 inte enbart utgör nödvändiga komponenter för välfungerande samhällen men är även essentiella komponenter för välmående och motiverade individer. Grundaren Edward Deci beskriver ledande forskningen inom motivation och psykologiska behov.

Hur kan vi härleda de ekologiska hållbarhetsprinciperna? 

Hållbarhetsprinciperna togs fram utifrån en så kallad euklidisk geometri grundat i fysikens lagar. Göran Broman förklarar kort hur denna process såg ut. 

Hur kan vi härleda de sociala hållbarhetsprinciperna? E

Göran Broman beskriver i korthet var de sociala principerna för hållbar utveckling upstod ifrån och hur de bör behandlas.

Gå djupare...

Hur kopplar dessa principer till annan känd forskning kring ekosystem & planetens välmående?

Johan Rockström, forskaren som lett forskningsarbetet kring de planetära gränserna, presenterar hans forskning och hur planetära gränserna kan förstås utifrån dessa hållbarhetsprinciper. 

Hur bör vi förstå den ekonomiska aspekten av hållbarhet?

Den ekonomiska aspekten av hållbarhet täcks inte explicit inom de hållbarhetsprinciper som definierats då den är väsenskild från de andra två aspekterna. Karl Henrik Robèrt förklarar hur denna ska tolkas.

Hur kopplar de andra sociala principerna till andra forskningsfält? 

I denna korta video ser vi att principerna 5, 6 och 8 inte enbart utgör nödvändiga komponenter för välfungerande samhällen men är även psykologiska behov. Medgrundaren av fältet Richard Ryan beskriver kort principerna i Self-Determination Theory (den ledande motivationsforskningen). Relatedness är här besläktad med Gemensamt meningskapande (princip 8).

Hur kan vi härleda de ekologiska hållbarhetsprinciperna? 

Hållbarhetsprinciperna togs fram utifrån en så kallad euklidisk geometri grundat i fysikens lagar. Göran Broman förklarar kort hur denna process såg ut. 

Hur kopplar principen (7) om "Opartiskhet" till välfungerande social system?

Forskaren Bo Rothstein talar om effektiviteten i offentliga institutioner (opartiskheten i dessa) som en nödvändighet för ett välmående och effektivt samhälle samt dess kopplingar till tillit. 

Hur påverkar den sociala aspekten ekonomin?

Tillit, sociala normer om samarbete är essentiella för det ekonomiska systemets välfungerande. Nobelpristagare Joseph Stiglitz talar om värdet av tillit och dess inträde i den ekonomiska disciplinen.

Hur kopplar de andra sociala principerna till andra forskningsfält? 

Den andra medgrundaren av Self-Determination Theory, Edward Deci, beskriver dynamikerna bakom motivation, välmående och dessa principer samt hur det påverkar prestation. Således kan man här hitta ett business case för att jobba med dessa principer.

Hur kan vi härleda de sociala hållbarhetsprinciperna? E

Göran Broman beskriver i korthet var de sociala principerna för hållbar utveckling upstod ifrån och hur de bör behandlas.

Har du någon vidare fråga? Kontakta oss

Vi finns här ifall det finns någon fundering eller om du inte hittar något du söker

bottom of page