top of page

Fördjupning av metodiken

Göran-EcoPrince.png
Hur kan vi systematiskt förstå miljöaspekten? 

 

Göran Broman diskuterar ramvillkoren för ekologisk hållbarhet som när de efterlevs säkerställer att en viss verksamhet är hållbar. Den senaste forskningen inom ekosystem och resiliens är även den direkt och elegant kopplad till dessa ramvillkor. Tillsammans ger dessa kunskaper en möjlighet att omfamna en helhetsförståelse som är operationaliserbar och vägvisande enligt den metodik som du finner i denna crash-course 

Screen Shot 2019-06-13 at 11.05.36.png
Låt oss ta en närmare titt på ABCD!
< Se Kalle förklara!

Visionerandet och att sedan gå tillbaka till vårt nuläge för att göra en jämförelse har länge använts och döpts till Gap-analysis. ABCD gör detta arbete mer intuitivt, roligare och mer systematiskt genom att förena flera analyser och ta det till nästa nivå genom hållbarhets-principerna som garanterar att vi håller tungan rätt i mun när vi stegvis rör oss mot 100% hållbarhet.

Här nedan kan du hitta fler videor om hur ABCD kan integreras i era befintliga processerna och på så vis skapa tydlighet, handlingskraft och förutsättningar för effektiv samverkan mot en hållbar utveckling.
Tools_Elegant Themes.png

Hur kopplar ABCD upp emot andra verktyg därute?

 

Här presenteras ett antal videor om hur ABCD fungerar i praktiken och hur den kopplar upp mot andra kända verktyg för att ge hela planeringsprocessen en struktur. Det finns många fler verktyg som skulle kunna användas när vi väl fått planen och strukturen på plats. Här är ett urval av dessa för att ge dig en idé om hur det går att få ihop allt och därmed orientera sig i bruset.

ABCDs koppling till andra teorier och verktyg

Hur kopplar ABCD upp till andra verktyg därute?

 

Här presenteras ett antal videor om hur ABCD fungerar i praktiken och hur den kopplar upp mot andra kända verktyg för att ge hela planeringsprocessen en struktur. Det finns många fler verktyg som skulle kunna användas när vi väl fått planen och strukturen på plats. Här är ett urval av dessa för att ge dig en idé om hur det går att få ihop allt och därmed orientera sig i bruset.

ABCD&Verktygen.jpg

ABCDs koppling till andra verktyg och hur vet man var man ska börja? 
En kort beskrivning över hur ni gör för att välja och orientera er bland alla verktyg därute. 

Slide06.jpg

Hur kan vi nu komma förbi suboptimering och onödigt snäva fokus (s.k. reduktionism) ?
En kort beskrivning över värdet av den systematik ni nu kan få i arbetet och hur det ger möjligheten att få en helhetsförståelse och ta ett helhetstag.

Slide10.jpg

Hur hjälper detta oss nu undvika att hamna i borrhål eller våra egna silos när vi ska genomdriva systematisk förändring?

En kort beskrivning över hur detta tillvägagångssätt möjliggör kommunikation över gränserna.

Hur kan vi leda från ett systematiskt helhetsperspektiv?

 

Här beskrivs vikten av att ta ett systematiskt helhetsgrepp om frågan och de möjligheter samt tydlighet som det medför. Hur gör man när man ska leda strategisk utveckling? Hur får man ihop det med resterande ledningsprocesser? Hur håller man dessa dialoger? Hur bidrar detta till att mer effektivt kunna verka tillsammans över sektorsgränser och genom hela värdenätverk?

People_Freepiks.png
ABCD, ledning & ledningssystem

Hur kan vi bygga in detta i vårt sätt att leda och verka i vår organisation?

 

Den intuitiva strukturen i denna metod gör att det inte är svårt att bygga in i befintliga processer och ledningssystem, där de dessutom kan ha störst potential att leverera struktur och nytta. Karl Henrik Robèrt diskuterar hur detta kan göras och hur man kan tänka.

Slide06.jpg

Hur kan vi nu komma förbi suboptimering och onödigt snäva fokus (s.k. reduktionism) ?
En kort beskrivning över värdet av den systematik ni nu kan få i arbetet och hur det ger möjligheten att få en helhetsförståelse och ta ett helhetstag.

Slide06.jpg

Hur kan vi nu komma förbi suboptimering och onödigt snäva fokus (s.k. reduktionism) ?
En kort beskrivning över värdet av den systematik ni nu kan få i arbetet och hur det ger möjligheten att få en helhetsförståelse och ta ett helhetstag.

Slide10.jpg

Hur hjälper detta oss nu undvika att hamna i borrhål eller våra egna silos när vi ska genomdriva systematisk förändring?

En kort beskrivning över hur detta tillvägagångssätt möjliggör kommunikation över gränserna.

Slide10.jpg

Hur hjälper detta oss nu undvika att hamna i borrhål eller våra egna silos när vi ska genomdriva systematisk förändring?

En kort beskrivning över hur detta tillvägagångssätt möjliggör kommunikation över gränserna.

Att hålla ABCDworkshops

Hur håller jag en workshop kring strategisk hållbar utveckling?

 

Här presenteras hur du med fördel strukturerar och leder en workshop inom denna metodik som involverar alla. Metoden involverar och engagerar alla deltagare och är design:ad för att ge struktur till arbetet. Karl Henrik Robèrt delar även med sig av små tips från deras långa erfarenhet av att leda dessa workshops.

Hur kan vi nu komma förbi suboptimering och onödigt snäva fokus (s.k. reduktionism) ?
En kort beskrivning över värdet av den systematik ni nu kan få i arbetet och hur det ger möjligheten att få en helhetsförståelse och ta ett helhetstag.

Hur hjälper detta oss nu undvika att hamna i borrhål eller våra egna silos när vi ska genomdriva systematisk förändring?

En kort beskrivning över hur detta tillvägagångssätt möjliggör kommunikation över gränserna.

Hur kan vi skapa effektiv samverkan?

Hur kan vi bygga in detta i vårt sätt att leda och verka i vår organisation?

 

Den intuitiva strukturen i denna metod gör att det inte är svårt att bygga in i befintliga processer och ledningssystem, där de dessutom kan ha störst potential att leverera struktur och nytta. Karl Henrik Robèrt diskuterar hur detta kan göras och hur man kan tänka.

Slide06.jpg

Hur kan vi nu komma förbi suboptimering och onödigt snäva fokus (s.k. reduktionism) ?
En kort beskrivning över värdet av den systematik ni nu kan få i arbetet och hur det ger möjligheten att få en helhetsförståelse och ta ett helhetstag.

Slide10.jpg

Hur hjälper detta oss nu undvika att hamna i borrhål eller våra egna silos när vi ska genomdriva systematisk förändring?

En kort beskrivning över hur detta tillvägagångssätt möjliggör kommunikation över gränserna.

Target_Dave Gandy.png

Hur kan principerna hjälpa oss skapa en detaljrik målbild?

 

Här beskrivs vikten av att ta ett systematiskt helhetsgrepp om frågan och de möjligheter samt tydlighet som det medför. Hur gör man när man ska leda strategisk utveckling? Hur får man ihop det med resterande ledningsprocesser? Hur håller man dessa dialoger? Hur bidrar detta till att mer effektivt kunna verka tillsammans över sektorsgränser och genom hela värdenätverk?

Att visionera i A-steget

Hur håller jag en workshop kring strategisk hållbar utveckling?

 

Här presenteras hur du med fördel strukturerar och leder en workshop inom denna metodik som involverar alla. Metoden involverar och engagerar alla deltagare och är design:ad för att ge struktur till arbetet. Karl Henrik Robèrt delar även med sig av små tips från deras långa erfarenhet av att leda dessa workshops.

Hur kan vi nu komma förbi suboptimering och onödigt snäva fokus (s.k. reduktionism) ?
En kort beskrivning över värdet av den systematik ni nu kan få i arbetet och hur det ger möjligheten att få en helhetsförståelse och ta ett helhetstag.

Slide06.jpg

Hur kan vi nu komma förbi suboptimering och onödigt snäva fokus (s.k. reduktionism) ?
En kort beskrivning över värdet av den systematik ni nu kan få i arbetet och hur det ger möjligheten att få en helhetsförståelse och ta ett helhetstag.

Hur hjälper detta oss nu undvika att hamna i borrhål eller våra egna silos när vi ska genomdriva systematisk förändring?

En kort beskrivning över hur detta tillvägagångssätt möjliggör kommunikation över gränserna.

Slide10.jpg

Hur hjälper detta oss nu undvika att hamna i borrhål eller våra egna silos när vi ska genomdriva systematisk förändring?

En kort beskrivning över hur detta tillvägagångssätt möjliggör kommunikation över gränserna.

Sammanfattningsvis!

När du väl gått igenom materialet: Hur vet man att man är redo att börja mäta gentemot indikatorer och att du definierat adekvata indikatorer? Professor Karl-Henrik Robèrt ger dig några sammanfattande tankar om arbetet med Strategisk hållbar utveckling.

Screen Shot 2019-06-13 at 11.05.36.png
Här finns dina anteckningar!

Denna bilderbok inkluderar allt material med tillhörande talmanus för att du ska kunna minnas och enklare återge det du lärt dig. 

Under "Material" finner du även slides och mer material.

Bilderbok2018.png
Ta del av forskningen bakom...
Nedan finner du ett urval av artiklar som berör delar av teorin som nämnts i materialet ovan. För mer klicka på fliken "Artiklar och Källor".
3.png

A framework for strategic sustainable development - Broman, 2017 

Beskriver grunden i ramverket för strategisk hållbar utveckling när de nu tittar tillbaka på de 25 år av forskning som legat bakom dess utformning. [Artikel 3 i bilderboken]

Förklarar:

- FSSDs underliggande världsyn & innehåll bl.a.

- Ramvillkor för strategisk hållbar utveckling

- 5 nivåer av strategisk planering

- Arbetsprocessen för strategisk hållbar utveckling  

PlanetaryBoundaries.png

Planetary boundaries

- Rockström et al, 2009 

Beskriver Planetära gränsmodellen och kopplingen till stabiliteten i planetens system. Artikeln beskriver hur i nu är i en ny geologisk epok där människan är den främsta påverkningsfaktorn på planeten - Antropocen. 

Förklarar:

- Antropocen

- De 9 planetära gränserna

- Resiliens och tipping points för gränserna

PBA-FSSD.png

Analyzing the concept of planetary boundaries from a strategic sustainability perspective

- Robèrt et al, 2013 

Beskriver kopplingen mellan planetära gränsmodellen (PBA) och FSSDramverket för strategisk hållbar utveckling. 

 

Förklarar:

- Kopplingen mellan PBA & FSSD

- FSSD uppkomsten

- 5 nivåer av strategisk planering

bottom of page