top of page

PRAKTIKEN

Hur har andra organisationer tagit till sig av detta?

Här hittar du videomaterial om hur strategisk hållbar utveckling kopplar konkretiserats för andra organisationer och branscher.

Annika Dopping intervjuar Karl Henrik Robèrt om kopplingen till Banksektorn? 

Annika Dopping intervjuar Karl-Henrik Robèrt kring ABCDs koppling till banksektorn och hur man håller tungan rätt i mun när man både tänker och jobbar med hållbar utveckling för att få ut full effekt av arbetet.

Karl Henrik Robèrt presenterar strategisk hållbar utveckling för Oskarshamn Kommun.
Oskarshamn är en av många kommuner som fått ta del av och börjat arbeta med ABCDmetoden som grund för att få en helhetsförståelse för hållbar utveckling. Här visas hur metoden går att anpassas till en sådan kontext.

bottom of page