top of page

PERSPEKTIV

Hur kopplar andra perspektiv ihop med ABCD?

Här hittar du olika perspektiv från forskare och thought-leaders kring hur den teorin som presenterats kopplar upp mot andra fält och utmaningar så vi kan få en bättre förståelse för helheten, graden och omfånget av den hållbarhetsutmaning vi står inför

Robin Rubinstein - Sustainability and the financial system. How do they fit together?

Robert Rubinstein presenterar hur problematiska strukturer och beteenden på det rådande finansiella landskapet motarbetar en hållbar utveckling, fastän det går emot aktörernas egna långsiktiga intressen.

Johan Rockström - What is the anthropocene and how do we become environmental stewards?
Antropocenen är vår nya geologiska epok, som konsekvens av mänsklig aktivitet. Johan Rockström presenterar de gränser som måste respekteras för att bibehålla en gångbar planet och kopplingen till ABCD-metoden.

Göran Broman - Hur ser logiken och processen bakom ABCDmetoden ut, mer i detalj? 

Göran Broman beskriver utvecklingen av ABCDmetodiken och hur den kan användas av företag för att driva hållbar utveckling, innovation och en omställning till ett hållbart samhälle. Definitionen av ett hållbart samhälle diskuteras och vägledning ges.

bottom of page