top of page

MATERIAL

Verktyg & Stödmaterial

Här hittar du det du behöver för att börja integrera hållbar utveckling i din arbetsgrupps eller din verksamhets planeringsprocesser. Du har både workshopsmaterial och presentationsmaterial att tillgå nedan.

Bilderboken

Bilderbok-bild.png

Här är pdf-materialet från videomaterialet. I dokumentet har du både powerpointslides och manus till varje slide för att själv kunna presentera materialet och sprida det vidare till andra.

Målbildsstöd

Översiktsbilden.png

En översikt om vad som finns i crashcourse-programmet och vad du och ditt team kan få ut av det.

Målbildsstöd

Screenshot 2021-06-09 at 17.36.29.png

En kort historik och förklaring av Strategisk hållbar utveckling och det Naturliga Steget. 
Vilka är ledarna för hållbar utveckling? - Svar alla! Men hur bör vi då göra?

Remissvar

Remissvar.png

Remissvar till Blekinge's klimat- och energistrategi. Planering för framtiden måste ta ett helhetsperspektiv för att inte suboptimera planerandet och genomförandet. Här kan du läsa mer om hur det går till och inputen till Blekinge

Bilderboken

Screenshot 2021-10-07 at 17.59.35.png

Här är pdf-materialet på engelska. I dokumentet har du både powerpointslides och manus till varje slide för att själv kunna presentera materialet och sprida det vidare till andra.

Pitchtext - VD

Pitch-text.png

Erbjudande-pitch för VD eller part som vill engagera sin styrelsegrupp eller ledning i att förstå strategisk hållbar utveckling från ett helhetsperspektiv. Denna text beskriver värdet och upplägget för Crashcourse:n

Social (pdf)

SocBilderbok.png

Här är en pdf-bilderbok där en fördjupning i den sociala aspekten ges tillsammans med viss fördjupning i FSSDs 5-nivåmodell som är en teoretisk grund för strategisk hållbar utveckling. Den inkluderar en beskrivning av principernas härledning.

Målbildsstöd

Målbildsskapande-Pdf.png

Remissvar till Blekinge's klimat- och energistrategi. Planering för framtiden måste ta ett helhetsperspektiv för att inte suboptimera planerandet och genomförandet. Här kan du läsa mer om hur det går till och inputen till Blekinge

Slides (.pptx)

Slide01.jpg

Denna powerpoint är ppt-versionen av bilderboken med anteckningarna i kommentarsfältet för att enkelt kunna presentera materialet och sprida det vidare till andra.

Målbildsstöd

Screenshot%202020-09-03%20at%2017.30_edi

Vad är social hållbarhet? Ett samtal mellan EU-politikern Pär Holmgren och Karl Henrik Robèrt.

Hur ska de sociala principerna förstås och vilken utveckling har vi sett under åren?

Social (ppt)

Social_hållbarhet_crashcourse_i_november

Här är ppt-slidesen för fördjupningen i den sociala aspekten. Tillsammans med viss fördjupning i FSSDs 5-nivåmodell som är en teoretisk grund för strategisk hållbar utveckling inkluderas även en beskrivning av principernas härledning (se pdfmanus)

Målbildsstöd

Screenshot 2020-03-19 at 16.13.49.png

Vad krävs för att inte underminera det sociala systemets fungerande? 
 Alexandre Magnin beskriver de sociala ramvillkoren. Vad krävs för att inte underminera basen för fungerande mänsklig verksamhet?

bottom of page