top of page

Fördjupning av Ekologisk hållbarhet

Göran-EcoPrince.png
Hur kan vi systematiskt förstå miljöaspekten? 

 

Göran Broman diskuterar ramvillkoren för ekologisk hållbarhet som när de efterlevs säkerställer att en viss verksamhet är hållbar. Den senaste forskningen inom ekosystem och resiliens är även den direkt och elegant kopplad till dessa ramvillkor. Tillsammans ger dessa kunskaper en möjlighet att omfamna en helhetsförståelse som är operationaliserbar och vägvisande enligt den metodik som du finner i denna crash-course 

Göran-EcoPrince.png
Hur kan vi systematiskt förstå miljöaspekten? 

 

Göran Broman diskuterar ramvillkoren för ekologisk hållbarhet som när de efterlevs säkerställer att en viss verksamhet är hållbar. Den senaste forskningen inom ekosystem och resiliens är även den direkt och elegant kopplad till dessa ramvillkor. Tillsammans ger dessa kunskaper en möjlighet att omfamna en helhetsförståelse som är operationaliserbar och vägvisande enligt den metodik som du finner i denna crash-course 

Fördjupning i miljöaspekten (ekologisk) av hållbarhet

 

Här presenteras ett antal videor som ger dig en djupare förståelse för hur planeten bidrar med förutsättningarna för att människor ska kunna leva och verka på planeten. Videorna går även igenom vilka processer som är nödvändiga för att säkerställa stabilitet i klimatet samt leverera de ekosystemtjänster som vi är beroende av. 

Johan-Ekosystemtjänster.png
Göran-Funnel.png
Johan-Crunch&Resilience.png

Resiliens: Varför är miljöutmaningarna utmaningar till planetens fungerande? Vad är resiliens och vilka processer bör vi värna om?
Johan Rockström beskriver hur vi nu befinner oss i en ny geologisk epok där människan är största påverkningskraften på planeten och begreppet resiliens som ett sätt att förhålla oss till planeten.

Johan-FutureLeadNow.png

Planetära Gränser: Vilka är dessa nödvändiga processer för att hålla planeten i det gynnsamma tillstånd den befinner sig i?
Johan Rockström presenterar hur forskningen bakom planetära gränser kopplar in till ramvillkoren, på konferensen "the Future of Leadership is Now"

Trattanalogin: Vad händer om vi bryter systematiskt mot dessa principer? 
Göran Broman presenterar hur man kan se ohållbarhet som ett minskade handlingsutrymme för mänskligheten och hur ett upprätthållande av dessa ramvillkor förhindrar minskningen av tratten och leder till hållbarhet genom återuppbyggnad. 

Kom igång & börja jobba!

Ta första stegen till att jobba strategiskt med hållbar utveckling utifrån en helhetsförståelse.

Klicka vidare för att lära dig mer om metodiken, ta del av workshops- och presentationsmaterial 

Bilderbok2018.png

Ekosystemtjänster: Hur påverkar naturen förutsättningarna för framgångsrik näringsverksamhet och goda liv?
Johan Rockström beskriver begreppet ekosystemtjänster och hur detta perspektiv växt fram och tagit en mer central roll i debatten genom att vi idag inser hur pass beroende vi faktiskt är av vår miljö. 

Ta del av forskningen bakom...
3.png

A framework for strategic sustainable development - Broman, 2017 

Beskriver grunden i ramverket för strategisk hållbar utveckling när de nu tittar tillbaka på de 25 år av forskning som legat bakom dess utformning. [Artikel 3 i bilderboken]

Förklarar:

- FSSDs underliggande världsyn & innehåll bl.a.

- Ramvillkor för strategisk hållbar utveckling

- 5 nivåer av strategisk planering

- Arbetsprocessen för strategisk hållbar utveckling  

PlanetaryBoundaries.png

Planetary boundaries

- Rockström et al, 2009 

Beskriver Planetära gränsmodellen och kopplingen till stabiliteten i planetens system. Artikeln beskriver hur i nu är i en ny geologisk epok där människan är den främsta påverkningsfaktorn på planeten - Antropocen. 

Förklarar:

- Antropocen

- De 9 planetära gränserna

- Resiliens och tipping points för gränserna

PBA-FSSD.png

Analyzing the concept of planetary boundaries from a strategic sustainability perspective

- Robèrt et al, 2013 

Beskriver kopplingen mellan planetära gränsmodellen (PBA) och FSSDramverket för strategisk hållbar utveckling. 

 

Förklarar:

- Kopplingen mellan PBA & FSSD

- FSSD uppkomsten

- 5 nivåer av strategisk planering

bottom of page