top of page

WEBINAR

Repetitionsmaterial

Här hittar du repetitionsmaterial från webinar:en samt olika stöddokument för att kunna ta arbetet vidare internt i er verksamhet. Vidare material och information kan du hitta under flikarna "Material" och "Artiklar & Källor" 

Bilderboken: Bilderboken innehåller slidesen som presenteras i webinaren. Ungefärligt manus finns i kommentarsfältet i powerpoint-versionen och i bilden i pdf-versionen.

Du kan använda bilderboken och materialet för att presentera materialet för kunder, partners eller internt för kollegor, givet att du behåller källhänvisning till upphovsmakaren BTH. Materialet är långt och vissa utvalda delar som kan vara extra relevanta att täcka är [X, Y, Z]

Slide01.jpg
VIDEOR-NYBÖRJARE

1. - Inspelad Webinar
Karl Henrik Robèrt ger en introduktion till strategisk hållbar utveckling. Bilderboken och annat material finns även tillgängligt under "Material"fliken.

Hållpunkter i videomaterialet:

10:00 - Trattmodellen....

14:31 - Ramvillkor för strategisk hållbar utveckling

MM:SS - Namn

Ytterligare hållpunkter i videomaterialet:

10:00 - Trattmodellen....

14:31 - Ramvillkor för strategisk hållbar utveckling

MM:SS - Namn

10:00 - Trattmodellen....

14:31 - Ramvillkor för strategisk hållbar utveckling

MM:SS - Namn

 

 

10:00 - Trattmodellen....

14:31 - Ramvillkor för strategisk hållbar utveckling

MM:SS - Namn

Missing.png

Workshopmaterial - ABCDprocessen: Detta material hjälper dig bygga upp en workshop för att ta första steget att med ditt team, din ledningsgrupp eller styrelsen A) skapa en bild över vad en hållbar verksamhet är för er, B) analysera erat nuläge i relation till det slutmålet, C) kreativt spåna fram nya idéer för att föra er närmre visionen som slutmål och slutligen D) prioritera vilket som är nästa steg i rätt riktning som för er närmre er slutgiltiga vision. ABCD-processen är en iterativ process, dvs att man bör gå igenom de olika steg upprepade gånger för att successivt närma sig full hållbarhet. Varje steg eller varv i ABCDprocessen ger ökad tydlighet och tillför nya kunskaper i takt med att ni lär er mer under varje varv.

.PDF
Gå djupare...

Hur kopplar dessa principer till de andra kända forskningsrönen?

Johan Rockström, forskaren som lett forskningsarbetet kring de planetära gränserna, presenterar hans forskning och hur planetära gränserna kan förstås utifrån dessa hållbarhetsprinciper. 

Hur kopplar principen (7) om "Opartiskhet" till välfungerande sociala system?

Forskaren Bo Rothstein talar om effektiviteten i offentliga institutioner som en nödvändighet för ett välmående och effektivt samhälle samt dess kopplingar till tillit. 

Hur bör vi förstå den ekonomiska aspekten av hållbarhet?

Den ekonomiska aspekten av hållbarhet täcks inte explicit inom de hållbarhetsprinciper som definierats då den är väsenskild från de andra två aspekterna. Karl Henrik Robèrt förklarar hur denna ska tolkas.

Hur kopplar de andra sociala principerna till andra forskningsfält? 

I denna korta video ser vi att principerna 5, 6 och 8 inte enbart utgör nödvändiga komponenter för välfungerande samhällen men är även psykologiska behov. Medgrundaren av fältet Richard Ryan beskriver kort principerna i Self-Determination Theory (den ledande motivationsforskningen). Relatedness är här besläktad med Gemensamt meningskapande (princip 8).

Hur kan vi härleda de ekologiska hållbarhetsprinciperna? 

Hållbarhetsprinciperna togs fram utifrån en så kallad euklidisk geometri grundat i fysikens lagar. Göran Broman förklarar kort hur denna process såg ut. 

Hur påverkar den sociala aspekten ekonomin?

Tillit, sociala normer om samarbete är essentiella för det ekonomiska systemets välfungerande. Nobelpristagare Joseph Stiglitz talar om värdet av tillit och dess inträde i den ekonomiska disciplinen.

Hur kopplar de andra sociala principerna till andra forskningsfält? 

Vi ser att principerna 5, 6 och 8 inte enbart utgör nödvändiga komponenter för välfungerande samhällen men är även essentiella komponenter för välmående och motiverade individer. Grundaren Edward Deci beskriver ledande forskningen inom motivation och psykologiska behov.

Hur kan vi härleda de sociala hållbarhetsprinciperna? E

Göran Broman beskriver i korthet var de sociala principerna för hållbar utveckling upstod ifrån och hur de bör behandlas.

bottom of page