top of page

VIDEOR

Hur har andra organisationer tagit till sig av detta?

Här hittar du kunskapsmaterial som hjälper dig få en strategisk helhetsförståelse för området hållbar utveckling. Är du en ny användare kan du scroll:a ner för en guide:ad tur genom grunderna i teorin. Har du deltagit på något av våra webinar så kan du klicka in dig på repetitionsmaterialet.

Eindhoven-video.png

Eindhoven stad och Det Naturliga Steget-Nederländerna beskriver hur deras arbete i Eindhoven kom till.

Karl Henrik Robèrt ger en introduktion till värdet med hållbarhet och hur man går tillväga för att driva hållbar utveckling i näringslivet och samhället som stort.

Screenshot 2019-08-16 at 18.14.35.png

Karl Henrik Robèrt presenterar strategisk hållbar utveckling för Oskarshamn Kommun.
Göran Broman beskriver de sociala principerna och hur dessa är avgörande för att bibehålla tillitsnivåer och individers välmående, vilket är avgörande för fungerande sociala system. 

Screenshot 2019-08-16 at 18.17.34.png

Annika Dopping intervjuar Karl Henrik Robèrt om kopplingen till Banksektorn? 

Göran Broman beskriver metodiken som krävs för att hantera utveckling i en komplex värld. Hur använder vi principerna för att utforma strategier, vägleda planerings

Tänket bakom strategisk hållbar utveckling
Screen Shot 2019-03-23 at 13.51.21.png

1. - Introduktion: Hur bör vi förstå hållbar utveckling?
Karl Henrik Robèrt ger en introduktion till värdet med hållbarhet och hur man går tillväga för att driva hållbar utveckling i näringslivet och samhället som stort.

3. - Egennyttan: Vad är egennyttan och vem har ansvar att ställa om?Göran Broman presenterar kort hållbarhetsprinciperna som agerar ramvillkor för all hållbar utveckling och som vägleder arbetet med att bli mer hållbar i företaget, i sin bransch och alla andra tänkbara nivåer.Se hela videon här

Screen Shot 2019-04-01 at 15.11.14.png

2. - Vad är hållbar utveckling och hur har det härletts fram? 

Johan Rockström beskriver det som kallas för Antropocenen, den geologiska period där människan är den enskilt största påverkansfaktorn på miljön och våra samhällen. 

The bigger princ & things.png

4. - Principerna och approach förklarade: Hur kan principer användas för att inspirera till innovation och omställning som lönar sig? En beskrivning över planeringsprocessen som kan användas på alla nivåer i en verksamhet eller i samarbeten för att hitta vägen framåt mot en mer hållbar verksamhet. Se hela videon här 

Ytterligare videos...
Kalle-TEDx .png

Berättelsen bakom FSSD: Hur interdisciplinärt konsensusarbete ledde fram till ett bättre sätt att förstå hela hållbarhetsfrågan

Karl-Henrik Robèrt beskriver berättelsen bakom FSSD och hur forskningen växte fram ur konsensusarbete mellan ledande forskare inom hållbarhet.

Robert-FutLeadNow.png

ABCD & Finans: TEXT TEXT TEXT TEXT ? 

En beskrivning En beskrivning En beskrivning En beskrivning En beskrivning En beskrivning En beskrivning En beskrivning En beskrivning En beskrivning En beskrivning En beskrivning En beskrivning 

bottom of page